مونو پمپ چیست

مونوپمپ رایبد انرژی

مونو پمپ یا پمپ ماردونی به نوعی از پمپ های دسته جابجایی مثبت دورانی اطلاق میشود که جریان سازی درآن در سیستم هیدورلیکی پمپ با دو جزء اصلی روتور و استاتور شکل می گیرد. این نوع پمپ در صنعت با نام های منو پمپ، مویینو پمپ، پمپ حفره پیش رونده، پمپ پیچی، پمپ ماردونی، پمپ تک اسکرو، پمپ اسکرو خارج از مرکز، پمپ حفره ای و نیز پمپ هلیکال شناخته می شود. در این نوع پمپ ها جریان درون بخش محرک سیستم هیدرولیک که به نام های روتور، اسکرو یا ماردون مونوپمپ شناخته می‌شود وارد فضای حفره ای بین این قطعه و قطعه ثابت سیستم هیدرولیک که استاتور یا لاستیک مونوپمپ نامیده می شود وارد می شود. با چرخش روتور این حجم از سیال به انتهای سیستم هیدرولیک منتقل شده و با تبدیل انرژی جنبشی به آرامی جریان فشار می‌گیرد. به دلیل مزایایی که این پمپ ها نسبت به سایر پمپ های رایج در صنعت دارد از این پمپ در کاربردهایی از جمله متیرنگ ( تزریق دقیق) تا انتقال مواد غلیظ و یا مواد حساس به تنش و همچنین کاربردهای شیمیایی از آن استفاده می شود.

تاریخچه

داستان اختراع این نوع پمپ در فرانسه با آقای رنه مویینو قهرمان مسابقات سرعت هوایی آغاز می شود. ایشان در سال 1913 پس از پیروزی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در مسابقات بین المللی هواپیماهای دریایی اقدام به تحقیق در خصوص کمپرسورهای بازدهی بالا نمود. نتایج تحقیقات ایشان منجر به تزی شد که وی آن را "کپسولیسم" نامید. نظریه کپسولیسن زمینه اصلی برای اختراع این نوع از پمپ ها به شمار می رود. در همین رابطه آقای موینو در سال 1930 پمپ جدید خود را ثبت اختراع نمود و در نمایشگاه اختراعات پاریس از آن رونمایی کرد. این پمپ را به افتخار مخترع آن مونو پمپ نامیدند. از آن زمان تا کنون استفاده گسترده ای از این نوع پمپ در صنایع مختلف نفت و گاز، شیمیایی و مواد غذایی انجام شده است.

سازندگان

فهرست معتبرترین سازندگان پمپ تک اسکرو در جهان عبارتند از:

 

اجزای اصلی تشکیل دهنده

مقطع لوله اي شكل با سطح داخلي مارپيجي، كه از درگيري آن با روتور يك سري حفره های عدسی شکل در امتداد لوله ایجاد می شود.

به شفت برجسته يا مارپيچ که به صورت ماردون در بخش هیدرولیک پمپ می چرخد روتور می گویند.

نحوه انتخاب جنس قطعات

اجزاء فلزي اصلي پمپ ماردونی عبارتند از لوله استاتور، روتور و مجموعه ملحقات متصل به آن كـه بـه طورمعمـول داراي پوشش و يا آبكاري شده هستند.

در تعیین جنس مواد مورد استفاده در روتور و لوله استاتور بایستی موارد زیر را در نظر گرفت و موادي را انتخاب نمود که متناسب با کاربری پمپ ماردونی باشد.

الف- حد مجاز تركيبات شيميايي در مواد منتقل شده در پمپ ماردونی.

ب- حد مجاز خواص مكانيكي در نوع فلز انتخاب شده برای روتور و لوله استاتور لاستیکی پمپ ماردونی شامل

 • استحكام كششي

 • تنش تسليم

 • درصد ازدياد طول نسبي

 • سختي

همچنین شفت روتور بايد مقاومت كافي داشته باشد بگونه اي كه پروفيل روتور و قطعات متصل به آن توانـايي تحمـل تركيب بارهاي محوري و پيچشي در محدوده كاري تعريف شده براي مدل پمپ ماردونی را داشته باشند.

وقتي كه احتمال نيروهاي خمشي و نيروهاي متنـاوب تركيبـي در کاربرد پمپ تک اسکرو پـيش بينـي مـي شـوند، تـاثير  خسـتگي در محاسبه استحكام روتور، بايد در نظر گرفته شود.

در صورتيكه پمپ تک اسکرو دارای شرايط كاربري دردماي بالا باشد ضريب تصحيح استحكام مواد بايـد بـه نسـبت دمـاي كاربري محاسبه شود.

با توجه به پیچیده بودن فرآیند تعیین جنس روتور و دیگر قطعات آن، کارشناسان فنی رایبد انرژی آمادگی دارند تا مشتریان گرامی را در انتخاب جنس روتور و دیگر قطعات فلزی پمپ تک اسکرو راهنمایی و مشاوره نمایند.

نحوه تعیین مشخصات عملکردی در سفارش گذاری

مشتري/ كاربر بايد مشخصه هاي عملكرد را براي سفارش پمپ تک اسکرو، منطبـق بـا اسـتاندارد تهيـه كنـد و الزامات و شرايط كاركرد پمپ تک اسکرو را كه در ذيل بدان اشاره گرديده است را بطـور مناسـب تعيـين نمـوده و يـا خودمحصول مشخصي را از مونو پمپ رایبد انرژی انتخاب نمايد. سپس اين اطلاعات و داده ها را بـه رایبد انرژی اعلام نماید. مشتریان می توانند ايـن الزامـات و شرايط كاري خود را طی تماس با کارشناسان این شرکت در میان بگذارند.

کارشناسان این شرکت با بررسی درخواست مشتریان مناسب ترین پمپ تک اسکرو را از بین محصولات متنوع این شرکت که بیشترین سازگاری با نیاز مشتریان را دارد به ایشان اعلام خواهند نمود. 

حداقل مشخصات عملکردی که جهت ارائه پیشنهاد یک پمپ تک اسکرو و انتخاب یکی از مونو پمپ های رایبد انرژی مورد نیاز است عبارتند از:

 • نوع و مشخصات مواد و سیال

 • فشار کاری مورد نیاز

 • توضیح واضح از نحوه استفاده مورد انتظار مشتری

 • نوع و محل استقرار

 • ابعاد و محدودیت های فضایی در نصب

 • تعداد مورد نیاز

در صورتی که مشتری از قبل پمپ خاصی دارد و نیاز به قطعات یدکی پمپ دارد. بایستی اطلاعات زیر را در اختیار کارشناسان این شرکت بگذارد:

 • برند

 • لیست قطعات یدکی مورد نیاز

 • عکس از قطعات یدکی درخواستی

 • جنس قطعات یدکی

 • شماره فنی قطعه یا ارسال نمونه قطعه

انواع الاستومر استاتور یا لاستیک پمپ

طبقه بندی لاستیک یا الاستومر مونوپمپ فقط بر اساس پايه پليمري الاستومر صورت مـي گيـرد و طبقه بندی استاتور مونوپمپ بر اساس خصوصيات ويژه لاستیک یا الاستومر امری مرسوم و البته اشتباه است.

طبقه بندي عمده به كار رفته براي الاستومر استاتور یا لاستیک های مونوپمپ به شرح زیر است:

 • الاستومر نيتريل NBR

الاستومر نيتريل كوپليمرهـايي از بوتـادين و اكريلونيتريـل هسـتند. ادغـام اكريلونيتريـل در سـاختار پليمر باعث مقاوم نمودن درجه مقاومت در هيدروكربن ها و مواد نفتي مي شود.

 • الاستومر نيتريل هيدروژنه HNBR

الاستومرهاي نيتريل هيدروژنه الاستومرهايي هستند كه باعث افزايش درجـه اشـباع هيـدروژن در سـاختار الاستومر در فرآيندهاي هيدروژنه مي شوند. اين فرآيند ها تعداد كربن هاي دو پيوندي كه در معرض تخريـب هستند را كاهش مي دهند كه در نتيجه اين فرآيند پليمر، نسبت به محيط هايي مانند سـولفيد هيـدروژن و دماهاي فوق العاده مقاوم مي شوند .

 • الاستومرهاي فلئوري FKM

الاستومرهاي فلئوري  که داراي فلئورين هستند و دربرابر نفت، مواد شيميايي وتغييرات دما نسـبت به الاستومرهايي كه پايه نيتريلي دارند مقاومت بيشتري نشان مي دهند.

 

خواص لاستیک استاتور و شيوه اتصال لاستیک به لوله استاتور

خواص لاستیک یا الاستومر استاتور و شيوه اتصال آن به لوله استاتور با توجه به نوع لاستیک استاتور متفاوت می باشد و روش اجرایی متفاوتی در شرکت رایبد انرژی با توجه به جنس لاستیک استاتور برای آن دنبال می شود. در هریک از این شیوه های اجرایی کارشناسان فنی این مجموعه مواردی همچون جنس لاستیک استاتور، محیط کاری مونو پمپ و نوع مواد درون مونو پمپ را مد نظر قرار می دهند. پس از انتخاب لاستیک استاتور و ساخت لاستیک استاتور و اتصال آن به لوله استاتور، در آزمایشگاه مجهز این شرکت استاتور نهایی در شرایط عملکردی، فشاری و دمایی استاندارد تعریف شده مورد تست قرار می گیرند.

پوشش دهی روتور یا عملیات سطحی سازی روتور

نوع پوشش روتور پمپ مارپیچی يا نوع عمليات سطح سازي و ضخامت آن (در صورت اعمال)، با توجه به خواص مواد منتقل شده در پمپ مارپیچی انتخاب می گردد، توجه به سـايش در روتور مونوپمپ و همچنـين پيش بيني تاثير مواد شيميايي خاص كه در مواد مونوپمپ ممکن است وجود داشته باشد در نوع پوشش دهی روتور موثر است. در ساخت روتور پمپ مارپیچی کارشناسان فنی رایبد انرژی جهت پوشش دهی روتور موارد زیر را در نظر می گیرند:

 • الف- اجزای تركيبي پوشش اصلي روتور مونوپمپ و يا تركيب مواد مورد استفاده در عمليات سطح سازي روتور 
 • ب- ميزان موثر سختي سطح در روتور 
 • پ- كمينه و بيشينه ضخامت پوشش در نواحي راس و قعر روتور
 • ت- صافي سطح روتور